Nieuws

Herplaatser

Op de pagina van herplaatsers staan momenteel 1 beaucerons die een nieuw plekje zoeken!!!

UV examen

Door de organisatie Reddingshonden wordt een UV examen georganiseerd. Er is nog plek!!!
Dit examen vind plaats op 17 april in Heel te Limburg. Keurmeester is mw. A. van der Meijden.

Mocht iemand belangstelling hebben dan kan je contact opnemen met mw. Truus Vanlier, mailadres info@beauterustique.nl